Warsztaty usługiwania Słowem Bożym

Zapraszamy do Tarnowa  na warsztaty usługiwania Słowem Bożym które odbędą się 28 września. Szczególnie zapraszamy młodych braci pragnących doskonalić swoje usługiwanie Słowem, lub przygotowujących się do tej służby.  Chęć uczestnictwa prosimy wysyłać na mail: samuel.styczen@gmail.com, lub telefonicznie: 605 121 676.

Rozpoczynamy o godzinie 10:00, zakończenie przewidujemy  pomiędzy 16 i 17 po południu.

 

Konferencja w Tarnowie

31.08.2019 odbyła się konferncja n.t. „Miłość Boża”.

Mieliśmy dobry czas społeczności, studiowania Słowa i modlitwy.

 

Sesja szkoły biblijnej (84).

Ostatnia w tym roku akademickim sesja szkoły biblijnej w Krakowie odbyła się się  18 maja. Tematem był „Dyspensacjonalizm„.

 

Konferencja w Chabówce

Tegoroczna konferencja w Chabówce odbyła się w dniach 5 i 6 kwietnia,  tematem było „Przebaczenie”.

 

Sesja szkoły biblijnej (82)

W sobotę 16 marca spotkamy się na kolejnej sesji studium biblijnego w Krakowie. Tematem studium będzie Ewangelia w/g Łukasza. Początek wykładów o 9:15. w Domu Kolejarza przy ul Św. Filipa 6. Sala otwarta będzie od 8:45.

 

Sesja szkoły biblijnej (80)

W sobotę 19.01.2019 odbyła się siedemdziesiąta dziewiąta sesja szkoły biblijnej w Krakowie. Tematem studium była osoba Boga Ojca.

 

Sesja szkoły biblijnej (79)

W sobotę 17.11.2018 odbyła się siedemdziesiąta dziewiąta sesja szkoły biblijnej w Krakowie. Tematem studium była księga Nehemiasza.

 

Sesja szkoły biblijnej w Krakowie. (78)

W sobotę 27.10 odbyła się 78 sesja szkoły biblijnej, tematem były księgi mądrościowe.

 

Zjazd w Tarnowie

Pierwszego września 2018 odbyła się konferencja w Tarnowie której tematem była bojaźń Boża, wykładowcami byli Andrzej Kapuściński i Jonasz Małkiewicz.

 
 

Najbliższe plany

Nasze zgromadzenia odbywają się w nowym miejscu przy Wielkich Schodach 1, jest to południowo zachodni narożnik rynku tarnowskiego. W niedzielę spotykamy się o godzinie 10:00, a w środę o 18:00.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Co środę spotykamy się na studiowanie Słowa Bożego, obecnie studiujemy drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Zapraszamy na godzinę 18.00.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Od 4 października planujemy rozpoczęcie systematycznego studium biblijnego dla wszystkich pod wspólnym tematem "Poznajemy tajemnice Biblii". Tematy poszczególnych sesji będą podawane z wyprzedzeniem na stronie internetowej w tym miejscu, a początek kolejnych sesji planujemy na godzinę 18:00. Zapraszamy każdego kto chce poznać przesłanie najbardziej fascynującego dzieła wszechczasów.
 

Psalm 11

1 Przewodnikowi chóru. Dawidowy. Zaufałem Panu: Jakże możecie mówić do mnie: Ulatuj jak ptak w góry!
2 Bo oto bezbożni napinają łuk, Przykładają strzałę do cięciwy, Aby ukradkiem miotać ją na prawych.
3 Kiedy będą zburzone podstawy, Cóż pocznie sprawiedliwy?
4 Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie; oczy jego widzą, Powieki jego badają ludzi.
5 Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, A nienawidzi tego, kto kocha bezprawie.
6 Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, A wicher palący jest udziałem ich.
7 Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, Prawi zobaczą oblicze jego.
 

Pytanie do ciebie.

Czy wiesz Ilu jest na świecie ludzi bez grzechu?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23.

Czy wiesz jaka jest należna zapłata za grzech?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 6:23.

Czy wiesz jaki jest dar łaski Bożej?
Jeśli nie wiesz przeczytaj ten sam werset.

Czy wiesz w jaki sposób łaska może być skuteczna w stosunku do ciebie?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23-25.

Co odpowiesz człowiekowi który mówi "dla chrześcijanina - hulaj dusza piekła nie ma" ?

Jeśli nie umiałbyś odpowiedzieć przeczytaj dwa rozdziały listu do Rzymian Rz 6 i 7.

Ef 2: 8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
9. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

 
 
 
 

A…