• Kim są bracia.

  Kim są bracia.

  Kim są Bracia? Harold Mackay Artykuł ten po raz pierwszy opublikowano jako serię składającą się z kilku części, zatytułowaną – „Aby świat mógł poznać” – przez Echoes of Service w roku 1986. Części te były […]

  Continue Reading
 • Skosztujmy jak dobry jest Pan!

  Skosztujmy jak dobry jest Pan!

  Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; (J 5:39) powiedział Pan Jezus, praktycznie zaś zastosował to w Dz 1:20 Apostoł Piotr w stosunku do Ps 69, […]

  Continue Reading
 • Bóg wybrał nas przed założeniem świata

  Bóg wybrał nas przed założeniem świata

  Rozważanie (Efezjan 1:3-14; Rzymian 8:28-30) Efez. 1:3-14: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy […]

  Continue Reading
 • Konferencja w Chabówce.

  Zapraszamy na kolejną konferencję w Chabówce która odbędzie się 7 i 8 kwietnia 2017. Rozpoczęcie w piątek 7.04.2017 około godziny 18, zakończenie w sobotę około godziny 17 Tematem wykładów będzie Księga Sędziów. W Czasie wykładów […]

   
 • Ewangelia według Jana 1:1

  1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Pierwszy werset Ewangelii według Jana zaczyna się tymi samymi słowami, które rozpoczynają księgę Genesis. Zwrot „na początku” jest przepełniony wielkim Bożym […]

   
 • Kim są bracia.

  Kim są bracia.

  Kim są Bracia? Harold Mackay Artykuł ten po raz pierwszy opublikowano jako serię składającą się z kilku części, zatytułowaną – „Aby świat mógł poznać” – przez Echoes of Service w roku 1986. Części te były […]

   
 • Studium biblijne - Mark Swaim

  Studium biblijne – Mark Swaim

  Studium w języku angielskim Cz. 1 Cz. 2 Cz. 3

   
 • Przesłanie Gedeonitów

  Przesłanie Gedeonitów

  Bożą zachętę dla swojej pracy, Chrześcijanie Gedeonici znajdują w bardzo wielu miejscach Słowa Bożego, między innymi w Ew. Jana 1, w.1 i w.14, oraz Dz. Ap. 15,4. Jednakże szczególnie dobitnie przemawiają do nas słowa samego […]

   
 • Skosztujmy jak dobry jest Pan!

  Skosztujmy jak dobry jest Pan!

  Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; (J 5:39) powiedział Pan Jezus, praktycznie zaś zastosował to w Dz 1:20 Apostoł Piotr w stosunku do Ps 69, […]

   
 • Bóg wybrał nas przed założeniem świata

  Bóg wybrał nas przed założeniem świata

  Rozważanie (Efezjan 1:3-14; Rzymian 8:28-30) Efez. 1:3-14: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy […]

   
 

Najbliższe plany

W najbliższą środę 24.05.2017 będziemy studiować list do Hebrajczyków 2 rozdział .
Zbieramy się o godz. 19.00
AK
---------------------------------------------------------------------------------------------
W niedzielę 28.05.2017 zgromadzamy się o godzinie 16.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Psalm 5

1 Przewodnikowi chóru, z grą na fletach. Psalm Dawidowy.
2 Usłysz, Panie, słowa moje, Przejmij się westchnieniem moim,
3 Zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do ciebie.
4 Panie, od rana racz słuchać głosu mojego; Rano przedkładam ci ofiarę i wyczekuję.
5 Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości, Zły nie może z tobą przebywać.
6 Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma twymi, Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.
7 Zgubisz kłamców, Zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan.
8 Lecz ja dzięki obfitości łaski twojej wejdę do domu twego, Skłonię się ku świętemu przybytkowi twemu w bojaźni przed tobą.
9 Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej, Ze względu na wrogów moich Wyrównaj przede mną drogę twoją!
10 Nie ma bowiem w ustach ich szczerości, Wnętrze ich, to zguba! Otwartym grobem jest gardło ich! Językiem swym schlebiają.
11 Ukarz ich, Boże, Niech padną przez własne knowania. Z powodu licznych przestępstw odtrąć ich, Gdyż zbuntowali się przeciwko tobie.
12 Lecz rozradują się wszyscy, którzy tobie ufają, Będą się głośno weselić na wieki; Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię twoje, będą się radować tobą.
13 Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, Osłaniasz go życzliwością jakby tarczą.
 

Pytanie do ciebie.

Czy wiesz Ilu jest na świecie ludzi bez grzechu?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23.

Czy wiesz jaka jest należna zapłata za grzech?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 6:23.

Czy wiesz jaki jest dar łaski Bożej?
Jeśli nie wiesz przeczytaj ten sam werset.

Czy wiesz w jaki sposób łaska może być skuteczna w stosunku do ciebie?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23-25.

Co odpowiesz człowiekowi który mówi "dla chrześcijanina - hulaj dusza piekła nie ma" ?

Jeśli nie umiałbyś odpowiedzieć przeczytaj Rz 6:2-6.