Szkoły biblijne funkcjonujące w społecznościach zborów braterskich:

BEREA – Chrześcijański Ośrodek Edukacyjny