1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
Pierwszy werset Ewangelii według Jana zaczyna się tymi samymi słowami, które rozpoczynają księgę Genesis. Zwrot „na początku” jest przepełniony wielkim Bożym majestatem, to Bóg był tym który istniał od zawsze, był i jest Panem wieczności, był tym, który stanął na progu historii stworzenia i oprócz niego nie było stworzenia.