Studium Biblii dla każdego.

Cotygodniowe studium Biblii pod tytułem „Poznajemy tajemnice Biblii” odbywa się w każdą środę. Studiujemy teraz Ewangelię według Jana.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (27).

W sobotę 30.03.2024 odbyła się 20 sesja ZSB na której studiowaliżmy temat antropologii biblijnej.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (26).

W sobotę 25.02.2024 odbyła się 26 sesja ZSB w temacie hamartiologii. Następną sesję planujemy na 30.03.2024.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (25).

Dwudziesta piąta sesja ZSB odbyła się 28.01.2023, studiowaliśmy ostatni fragment Księgi Objawienia Jana.

Sesja Zborowej szkoły Biblijnej (24)

W sobotę 25 listopada Odbyła się 24 sesja ZSB, studiowaliśmy księgę Apokalipsy od rozdziału 12 do 17.

Punkt katechetyczny.

W sobotę 23 września obyło się pierwsze spotkanie w ramach działalności punktu katechetycznego przy naszym zborze.  Zajęcia powadzone są metodą skautingu chrześcijańskiego. Dzieci uczyły się i bawiły bardzo dobrze, czekamy na następne zajęcia.

Sesja Zborowej szkoły Biblijnej (23)

W sobotę 28 października 2023 odbyła się dwudziesta trzecia sesja Zborowej Szkoły Biblijnej, której tematem była „Księga Apokalipsy”.

Konferencja w stodole.

W sobotę 2 września 2023 odbyła się doroczna  konferencja w stodole, której tematem było „Uświęcenie”.

Chrzest

W niedzielę 28 maja 2023 odbyła się uroczystość chrztu. Poprzez akt chrztu swoją wiarę ogłosiły dwie siostry i jeden brat.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (22).

W sobotę 27 maja 2023 odbyła się ostatnia sesja Zborowej Szkoły Biblijnej w roku akademickim 2022/2023. Kolejna sesja jest planowana po wakacjach na 28 października 2023.

Konferencja w Chabówce.

W sobotę 15 lutego 2023 spotkaliśmy się w Chabówce na dorocznej konferencji w temacie: „Mąż i żona w relacjach z dziećmi”.

Sesja ZSB (21)

W sobotę 29 kwietnia 2023 odbyła się dwudziesta pierwsza sesja Zborowej Szkoły Biblijnej, której tematem była „Księga Apokalipsy”.

Najbliższe plany

Nasze zgromadzenia odbywają się przy Wielkich Schodach 1, jest to południowo zachodni narożnik rynku tarnowskiego. W niedzielę spotykamy się o godzinie 10:00, a w środę o 18:00. Społeczność niedzielną transmitujemy przez internet, w tym celu należy połączyć się z transmisją (kliknij tu), w czasie naszego zgromadzenia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co środę, o godzinie 18:00 spotykamy się na studiowanie Słowa Bożego. Studiujemy teraz Ewangelię według Jana.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego rozważania Słowa Bożego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Najbliższa sesja ZSB odbędzie się 27.04.2024

Dla poszukujących

Każdy kto chciałby porozmawiać o sprawach duchowych, zasięgnąć informacji o wspólnocie może przyjść do zboru w piątek o godzinie 19:00 lub umówić się telefonicznie na rozmowę pod numerem 668 046 371.

Serwis medialny.

Zbór prowadzi serwis medialny na którym można obejrzeć nagrania wideo i posłuchać nagrań dźwiękowych z konferencji, wykładów biblijnych, usług Słowem. Wiele nagrań jest niepublicznych, przeznaczonych dla wierzących i dlatego w celu oglądania ich należy założyć konto na serwisie VOD i uzyskać uprawnienia. Nagrania publiczne można oglądać bez logowania się.

 Serwis wideo: vod.ttq.pl

Ostatnio dodane

Ostatnio zostały dodane nagrania z Konferencji w Stodole zarejestrowane 2.09.2023, oraz sesje ZSB sprzed wakacji.

Nagranie usługi Słowem na studium niedzielnym 23.01.2022.

List do Rzymian 1

18 Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.
19 Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
20 Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i boskość, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,
21 Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.
22 Mienili się mądrymi, a stali się głupi.
23 I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy;
24 Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą,