Najbliższe plany

Nasze zgromadzenia odbywają się przy Wielkich Schodach 1, jest to południowo zachodni narożnik rynku tarnowskiego. W niedzielę spotykamy się o godzinie 10:00, a w środę o 18:00. Społeczność niedzielną transmitujemy przez internet, w tym celu należy połączyć się z transmisją (kliknij tu), w czasie naszego zgromadzenia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co środę, o godzinie 18:00 spotykamy się na studiowanie Słowa Bożego. Studiujemy teraz Ewangelię według Jana.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego rozważania Słowa Bożego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dla poszukujących

Każdy kto chciałby porozmawiać o sprawach duchowych, zasięgnąć informacji o wspólnocie może przyjść do zboru w piątek o godzinie 19:00; należy umówić się telefonicznie na rozmowę pod numerem 668 046 371. Możliwe jest umówienie się na inny termin. Można także przyjść na zgromadzenie niedzielne, lub w środę, poprzyglądać się, zadać pytania.

Punkt katechetyczny.

Zbór prowadzi punkt katechetyczny.  Zajęcia powadzone są metodą skautingu chrześcijańskiego. Dzieci uczą się prawdy o Bogu i stworzeniu poprzez lekcje biblijne, zajęcia praktyczne na zbiórkach, zajęciach terenowych, obozach, wycieczkach.

List do Rzymia 1

18 Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.
19 Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
20 Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i boskość, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,
21 Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.
22 Mienili się mądrymi, a stali się głupi.
23 I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy;
24 Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą,

Serwis medialny.

Zbór prowadzi serwis medialny na którym można obejrzeć nagrania wideo i posłuchać nagrań dźwiękowych z konferencji, wykładów biblijnych, usług Słowem. Wiele nagrań jest niepublicznych, przeznaczonych dla wierzących i dlatego w celu oglądania ich należy założyć konto na serwisie VOD i uzyskać uprawnienia. Nagrania publiczne można oglądać bez logowania się.

 Serwis wideo: vod.ttq.pl

Ostatnio dodane

Ostatnio zostały dodane nagrania z Konferencji w Chabówce, oraz sesje ZSB z zakresu Hamartiologii.

Nagranie usługi Słowem na studium niedzielnym 23.01.2022.

Historia: Sesja ZSB (27)

W sobotę 30.03.2024 odbyła się 27 sesja ZSB na której studiowaliśmy temat antropologii biblijnej.

Historia: Sesja ZSB (26)

Dwudziesta szósta sesja ZSB odbyła się 24.02.2024, studiowaliśmy ostatni fragment Księgi Objawienia Jana.

Historia: Sesja ZSB (25)

Dwudziesta piąta sesja ZSB odbyła się 28.01.2023, studiowaliśmy ostatni fragment Księgi Objawienia Jana.