Jesteśmy lokalną społecznością Zboru Bożego w Tarnowie, praktykujemy nowotestamentową braterską wspólnotę;  spotykamy się na modlitwę, trwamy w nauce apostolskiej i obchodzimy pamiątkę wieczerzy Pańskiej. Chwalimy i wysławiamy Boga w modlitwach i pieśniach, czcimy Pana Boga studiując jego Słowo – Biblię i podziwiamy jego moc, wielkość, świętość i miłość do nas okazaną najpełniej w Synu Bożym  – Panu Jezusie Chrystusie który jest w centrum naszej wiary. Czcimy Go ponieważ poszedł na krzyż i umarł  aby odkupić nas od naszych wszystkich grzechów. Trzeciego dnia zmartwychwstał, potem wstąpił do nieba skąd przyszedł na ziemię aby nas zbawić. Teraz siedzi po prawicy swojego Ojca, na tronie i we właściwym czasie przyjdzie powtórnie,  jest prawdziwym Bogiem i Panem.
Nasze zgromadzenia odbywają się przy Wielkich Schodach 1, na piętrze w południowo zachodnim rogu rynku tarnowskiego.

W niedzielę zgromadzenia zaczynają się o godzinie 10:00.

W środę spotykamy się o godzinie 18:00.

W czasie środowego zgromadzenia skupiamy się na studiowaniu Biblii, rozważaniu spraw duchowych oraz na modlitwie.

Jeśli chcesz porozmawiać o sprawach duchowych, zadać pytania, dowiedzieć się o naszej wierze, to zapraszamy w piątek na godzinę 19:00.

Kontakty:

mail: tarnow@kwch.pl
Telefon: 668 046 371 brat Andrzej.

Zapraszamy każdego, kto pragnie zbliżyć się do Boga i społeczności wierzących.