Sesja szkoły biblijnej

Zbliża się kolejna sesja szkoły biblijnej w Krakowie. Odbędzie się ona 17 i 18 listopada, a tematem będzie poznawanie patriarchów z pierwszej księgi Biblii – Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jak zwykle spotkanie odbędzie się w zborze baptystycznym Betel w Krakowie przy ulicy Zacisze 12.

 
 

Najbliższe plany

W najbliższą środę 22.11.2017 będziemy studiować osiemnasty rozdział księgi Apokalipsy Jana . Zapraszamy na godzinę 17.30.
---------------------------------------------------------------------------------------------
W niedzielę 19.11.2017 zgromadzamy się o godzinie 16.00
 

Psalm 8

1. Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Tłoczący wino". Psalm Dawidowy.
2. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa.
3. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, Aby poskromić wroga i mściciela.
4. Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:
5. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?
6. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.
7. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, Wszystko złożyłeś pod stopy jego:
8. Owce i wszelkie bydło, Nadto zwierzęta polne,
9. Ptactwo niebieskie i ryby morskie, Cokolwiek ciągnie szlakami mórz.
10. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!
 

Pytanie do ciebie.

Czy wiesz Ilu jest na świecie ludzi bez grzechu?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23.

Czy wiesz jaka jest należna zapłata za grzech?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 6:23.

Czy wiesz jaki jest dar łaski Bożej?
Jeśli nie wiesz przeczytaj ten sam werset.

Czy wiesz w jaki sposób łaska może być skuteczna w stosunku do ciebie?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23-25.

Co odpowiesz człowiekowi który mówi "dla chrześcijanina - hulaj dusza piekła nie ma" ?

Jeśli nie umiałbyś odpowiedzieć przeczytaj Rz 6:2-6.

 
 
 
 

Tu są aktualności…