Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (16).

W sobotę 29.10.2022 odbyła się się 16 sesja Zborowej Szkoły Biblijnej. Tematem była „Księga Daniela” rozdziały od 7 do 12.

Studium Biblii dla każdego.

Cotygodniowe studium Biblii pod tytułem „Poznajemy tajemnice Biblii” odbywa się w każdą środę. Studiujemy teraz temat Bożego stworzenia.

Konferencja w stodole 2022

W sobotę 3 września 2022 odbyła się doroczna „Konferencja w stodole”.  Poznawaliśmy służbę i osobę Jana Chrzciciela, ostatniego proroka starego testamentu.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (15).

W sobotę 28 maja 2022 odbyła się, ostatnia w tym roku akademickim, sesja zborowej szkoły biblijnej, której tematem była Księga Daniela. Przestudiowaliśmy sześć rozdziałów, następną część planujemy na październik 2022.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (14).

W sobotę 30 kwietnia 2022 odbyła się sesja Zborowej Szkoły Biblijnej, której tematem była Księga Ezechiela. Wykładał brat Mark Swaim.

Sesja ZSB (13)

W sobotę 26 marca odbyła się trzynasta sesja Zborowej Szkoły Biblijnej. Studiowaliśmy objawienie Boże.

Sesja ZSB (12)

W sobotę 26 lutego 2022 Odbyła się dwunasta sesja  Zborowej Szkoły Biblijnej. Zakończyliśmy temat pneumatologii.

Sesja ZSB (11)

W sobotę 29 stycznia 2022 odbyła się  jedenasta sesja Zborowej Szkoły Biblijnej. Kontynuowaliśmy studium pneumatologii w zakresie nowotestamentowego przekazu na temat Ducha Świętego.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (10)

W sobotę 27 listopada odbyła się dziesiąta sesja Zborowej Szkoły Biblijnej, której tematem była bibliologia. Sesję poprowadził brat Czesław Bassara.

Chrzest

W niedzielę 29 sierpnia mieliśmy uroczystość chrztu w wodzie. Ochrzczone zostały dwie siostry z naszego zboru. Była to piękna duchowa uroczystość która była dobrym świadectwem dla rodzin i zbudowaniem dla nas.

Konferencja w stodole

W sobotę 28 sierpnia 2021 odbyła się „Konferencję w stodole”, nagrania zostaną wkrótce opublikowane dla zainteresowanych.

Najbliższe plany

Nasze zgromadzenia odbywają się przy Wielkich Schodach 1, jest to południowo zachodni narożnik rynku tarnowskiego. W niedzielę spotykamy się o godzinie 10:00, a w środę o 18:00. Społeczność niedzielną transmitujemy przez internet, w tym celu należy połączyć się z transmisją (kliknij tu), w czasie naszego zgromadzenia.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Co środę, o godzinie 18:00 spotykamy się na studiowanie Słowa Bożego. Studiujemy teraz temat Bożego stworzenia.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego rozważania Słowa Bożego.
---------------------------------------------------------------------------------------------
W piątek, o godzinie 18:30 każdy może przyjść, zapytać, porozmawiać, poznać podstawy wiary chrześcijańskiej.
---------------------------------------------------------------------------------------------
W ostatnią sobotę listopada planujemy kolejną sesję ZSB, na której dokończymy studiowanie Księgi Daniela i rozpoczniemy studium kosmologii biblijnej.

Dla poszukujących

Każy kto chciałby porozmawiać o sprawach duchowych, zasięgnąć informacji o wspólnocie może przyjść do zboru w piątek o godzinie 18:30 lub umówić się telefonicznie na rozmowę pod numerem 668 046 371.

Zborowa Szkoła Biblijna

Najbliższą sesję ZSB planujemy na sobotę 26 listopada 2022. Będziemy kontynuować studiowanie Księgi Daniela. Zachęcam wszystkich tych którzy pragną poznawać Boże działanie i objawione plany co do zbawionych, świata i całego stworzenia. Rozpoczynamy o 10:00 przed południem  w lokalu zborowym.                                                                           (AK)

Pytanie do ciebie.

Czy wiesz Ilu jest na świecie ludzi bez grzechu?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23.

Czy wiesz jaka jest należna zapłata za grzech?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 6:23.

Czy wiesz jaki jest dar łaski Bożej?
Jeśli nie wiesz przeczytaj ten sam werset.

Czy wiesz w jaki sposób łaska może być skuteczna w stosunku do ciebie?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23-25.

Co odpowiesz człowiekowi który mówi "dla chrześcijanina - hulaj dusza piekła nie ma" ?

Jeśli nie umiałbyś odpowiedzieć przeczytaj dwa rozdziały
listu do Rzymian Rz 6 i 7.

List do Efezjan
2: 8
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę,
i to nie z was: Boży to dar;
9. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

Ewangelia wg. Jana 3

13 A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy,

14 I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,

15 Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

17 Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

18 Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

 

A…