Studium Biblii dla każdego.

Cotygodniowe studium Biblii pod tytułem „Poznajemy tajemnice Biblii” odbywa się w każdą środę. Studiujemy teraz Księgę Apokalipsy.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (20).

W sobotę 25.03.2023 odbyła się 20 sesja ZSB na której kontynuowaliśmy studiowanie kosmologii biblijnej.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (19).

W sobotę 25.02.2023 odbyła się 19 sesja ZSB w temacie kosmologii biblijnej. Poznawaliśmy Boże działanie w czasie stworzenia i przekształcaniu stworzenia po jego zaistnieniu.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (18).

W sobotę 28.01.2023 odbyła się się 18 sesja Zborowej Szkoły Biblijnej. Studiowaliśmy temat kosmologii biblijnej, poznawaliśmy biblijny przekaz o fakcie stworzenia w zderzeniu z filozofią nauki.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (17).

W sobotę 26.11.2022 odbyła się się 17 sesja Zborowej Szkoły Biblijnej. Dokończylismy studiowanie Księgi Daniela i rozpoczęliśmy studiowanie Bożego stworzenia.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (16).

W sobotę 29.10.2022 odbyła się się 16 sesja Zborowej Szkoły Biblijnej. Tematem była „Księga Daniela” rozdziały od 7 do 12.

Konferencja w stodole 2022

W sobotę 3 września 2022 odbyła się doroczna „Konferencja w stodole”.  Poznawaliśmy służbę i osobę Jana Chrzciciela, ostatniego proroka starego testamentu.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (15).

W sobotę 28 maja 2022 odbyła się, ostatnia w tym roku akademickim, sesja zborowej szkoły biblijnej, której tematem była Księga Daniela. Przestudiowaliśmy sześć rozdziałów, następną część planujemy na październik 2022.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (14).

W sobotę 30 kwietnia 2022 odbyła się sesja Zborowej Szkoły Biblijnej, której tematem była Księga Ezechiela. Wykładał brat Mark Swaim.

Sesja ZSB (13)

W sobotę 26 marca odbyła się trzynasta sesja Zborowej Szkoły Biblijnej. Studiowaliśmy objawienie Boże.

Sesja ZSB (12)

W sobotę 26 lutego 2022 Odbyła się dwunasta sesja  Zborowej Szkoły Biblijnej. Zakończyliśmy temat pneumatologii.

Sesja ZSB (11)

W sobotę 29 stycznia 2022 odbyła się  jedenasta sesja Zborowej Szkoły Biblijnej. Kontynuowaliśmy studium pneumatologii w zakresie nowotestamentowego przekazu na temat Ducha Świętego.

Najbliższe plany

Nasze zgromadzenia odbywają się przy Wielkich Schodach 1, jest to południowo zachodni narożnik rynku tarnowskiego. W niedzielę spotykamy się o godzinie 10:00, a w środę o 18:00. Społeczność niedzielną transmitujemy przez internet, w tym celu należy połączyć się z transmisją (kliknij tu), w czasie naszego zgromadzenia.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Co środę, o godzinie 18:00 spotykamy się na studiowanie Słowa Bożego. Studiujemy teraz Księgę Apokalipsy.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego rozważania Słowa Bożego.
---------------------------------------------------------------------------------------------
W piątek, o godzinie 18:30 każdy może przyjść, zapytać, porozmawiać, poznać podstawy wiary chrześcijańskiej.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Dnia 15.04.2023 odbędzie się w Chabówce konferencja na temat "Rola męża oraz żony w relacjach z dziećmi". Pierwszy wykład rozpocznie się o godzinie 10:00.

Dla poszukujących

Każy kto chciałby porozmawiać o sprawach duchowych, zasięgnąć informacji o wspólnocie może przyjść do zboru w piątek o godzinie 18:30 lub umówić się telefonicznie na rozmowę pod numerem 668 046 371.

Ostatnio dodane

Nagranie usługi Słowem na studium niedzielnym 23.01.2022.

Zborowa Szkoła Biblijna

Najbliższą sesję ZSB planujemy na sobotę 29 kwietnia 2023. Rozpoczynamy o 10:00 przed południem  w lokalu zborowym.
A.K.

List do Rzymian 1

18 Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.

19 Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.

20 Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i boskość, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,

21 Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.

22 Mienili się mądrymi, a stali się głupi.

23 I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy;

24 Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą,

 

 

A…