Studium Biblii dla każdego.

Cotygodniowe studium Biblii pod tytułem „Poznajemy tajemnice Biblii” odbywa się w każdą środę. Kontynuujemy studiowanie tematu eschatologii biblijnej, temat szczegółowy na najbliższą środę to „Księga Objawienia – rozdział 16”.

 

Zjazd w Chabówce.

Zjazd w Chabówce w dniach 3-4 kwietnia 2020. Został odwołany.

 

Sesja studium biblijnego. (85)

W sobotę 23.11.2019 odbyła się 85 sesja studium biblijnego, pierwsza z nowej edycji. Gościł nas zbór KWCh w Oświęcimiu, za co chcemy podziękować całej społeczności zboru. Tematem sesji było zbawienie.

 

Warsztaty usługiwania Słowem Bożym

Warsztaty usługiwania Słowem Bożym odbyły się 28 września.

 

Konferencja w Tarnowie

31.08.2019 odbyła się konferncja n.t. „Miłość Boża”.

Mieliśmy dobry czas społeczności, studiowania Słowa i modlitwy.

 

Sesja szkoły biblijnej (84).

Ostatnia w tym roku akademickim sesja szkoły biblijnej w Krakowie odbyła się się  18 maja. Tematem był „Dyspensacjonalizm„.

 

Konferencja w Chabówce

Tegoroczna konferencja w Chabówce odbyła się w dniach 5 i 6 kwietnia,  tematem było „Przebaczenie”.

 

Sesja szkoły biblijnej (82)

W sobotę 16 marca spotkamy się na kolejnej sesji studium biblijnego w Krakowie. Tematem studium będzie Ewangelia w/g Łukasza. Początek wykładów o 9:15. w Domu Kolejarza przy ul Św. Filipa 6. Sala otwarta będzie od 8:45.

 

Sesja szkoły biblijnej (80)

W sobotę 19.01.2019 odbyła się siedemdziesiąta dziewiąta sesja szkoły biblijnej w Krakowie. Tematem studium była osoba Boga Ojca.

 
 

Najbliższe plany

Nasze zgromadzenia odbywają się przy Wielkich Schodach 1, jest to południowo zachodni narożnik rynku tarnowskiego. W niedzielę spotykamy się o godzinie 10:00, a w środę o 18:00. Społeczność niedzielną transmitujemy przez internet, w tym celu należy wejść na stronę (kliknij tu), w czasie naszego zgromadzenia.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Co środę, o godzinie 18:00 spotykamy się na studiowanie Słowa Bożego, obecnie studiujemy Księgę Objawienia. Zapraszamy wszystkich.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Systematyczne studium biblijne dla wszystkich pod wspólnym tematem "Poznajemy tajemnice Biblii", planujemy w każdy środowy wieczór o godzinie 18:00. Zaproszeni są wszyscy którzy chcą poznać przesłanie najbardziej fascynującego dzieła wszechczasów.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Planujemy zorganizować "Zborową Szkołę Biblijną" przeznaczoną dla tych co chcą poznać dogłębnie istotę Boga Wszechmogącego, wiarę chrześcijańską, Biblię i wiele spraw będących częścią życia chrześcijańskiego. Szkoła przeznaczona będzie szczególnie dla braci chcących służyć w zborze jako starszy (gr. presbyteros). Jednak do uczestnictwa w poszczególnych sesjach zaproszeni są wszyscy pragnący wzrastać duchowo, zarówno siostry jak i młodzież. Sesja inauguracyjna planowana jest na 24.10.2020.
 

Psalm 14

1 Przewodnikowi chóru. Dawidowy.
Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga! Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił.
2 Pan spogląda z niebios na ludzi, Aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, Który szuka Boga.
3 Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego.
4 Czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość? Pożerają lud mój tak, jak się je chleb, Ale Pana nie wzywają.
5 Tam ogarnie ich strach, Gdyż Bóg jest z rodem sprawiedliwym.
6 Doznacie zawodu w zamyśle przeciw ubogiemu, Gdyż Pan jest jego schronieniem.
7 Oby przyszło z Syjonu zbawienie Izraela! Kiedy Pan odwróci niewolę ludu swego, Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael.
 

Pytanie do ciebie.

Czy wiesz Ilu jest na świecie ludzi bez grzechu?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23.

Czy wiesz jaka jest należna zapłata za grzech?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 6:23.

Czy wiesz jaki jest dar łaski Bożej?
Jeśli nie wiesz przeczytaj ten sam werset.

Czy wiesz w jaki sposób łaska może być skuteczna w stosunku do ciebie?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23-25.

Co odpowiesz człowiekowi który mówi "dla chrześcijanina - hulaj dusza piekła nie ma" ?

Jeśli nie umiałbyś odpowiedzieć przeczytaj dwa rozdziały listu do Rzymian Rz 6 i 7.

Ef 2: 8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
9. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

 
 
 
 

A…