• Kim są bracia.

  Kim są bracia.

  Kim są Bracia? Harold Mackay Artykuł ten po raz pierwszy opublikowano jako serię składającą się z kilku części, zatytułowaną – „Aby świat mógł poznać” – przez Echoes of Service w roku 1986. Części te były […]

  Continue Reading
 • Skosztujmy jak dobry jest Pan!

  Skosztujmy jak dobry jest Pan!

  Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; (J 5:39) powiedział Pan Jezus, praktycznie zaś zastosował to w Dz 1:20 Apostoł Piotr w stosunku do Ps 69, […]

  Continue Reading
 • Bóg wybrał nas przed założeniem świata

  Bóg wybrał nas przed założeniem świata

  Rozważanie (Efezjan 1:3-14; Rzymian 8:28-30) Efez. 1:3-14: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy […]

  Continue Reading
 • Ewangelia według Jana 1

  1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Pierwszy werset Ewangelii według Jana zaczyna się tymi samymi słowami, które rozpoczynają księgę Genesis. Zwrot „na początku” jest przepełniony wielkim Bożym […]

   
 • Kim są bracia.

  Kim są bracia.

  Kim są Bracia? Harold Mackay Artykuł ten po raz pierwszy opublikowano jako serię składającą się z kilku części, zatytułowaną – „Aby świat mógł poznać” – przez Echoes of Service w roku 1986. Części te były […]

   
 • Studium biblijne - Mark Swaim

  Studium biblijne – Mark Swaim

  Studium w języku angielskim Cz. 1 Cz. 2 Cz. 3

   
 • Przesłanie Gedeonitów

  Przesłanie Gedeonitów

  Bożą zachętę dla swojej pracy, Chrześcijanie Gedeonici znajdują w bardzo wielu miejscach Słowa Bożego, między innymi w Ew. Jana 1, w.1 i w.14, oraz Dz. Ap. 15,4. Jednakże szczególnie dobitnie przemawiają do nas słowa samego […]

   
 • Skosztujmy jak dobry jest Pan!

  Skosztujmy jak dobry jest Pan!

  Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; (J 5:39) powiedział Pan Jezus, praktycznie zaś zastosował to w Dz 1:20 Apostoł Piotr w stosunku do Ps 69, […]

   
 • Bóg wybrał nas przed założeniem świata

  Bóg wybrał nas przed założeniem świata

  Rozważanie (Efezjan 1:3-14; Rzymian 8:28-30) Efez. 1:3-14: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy […]

   
 

Najbliższe plany

W najbliższą środę 18.10.2017 będziemy studiować trzynasty rozdział księgi Apokalipsy Jana . Zapraszamy na godzinę 19.00.
---------------------------------------------------------------------------------------------
W sobotę 21.10.2017 odbędzie się kolejna sesja szkoły biblijnej w Krakowie. Będziemy słuchać wykładów i dyskutować na temat Księgi Rut i Księgi Estery.
---------------------------------------------------------------------------------------------
W niedzielę 22.10.2017 zgromadzamy się o godzinie 16.00
 

Psalm 8

1. Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Tłoczący wino". Psalm Dawidowy.
2. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa.
3. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, Aby poskromić wroga i mściciela.
4. Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:
5. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?
6. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.
7. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, Wszystko złożyłeś pod stopy jego:
8. Owce i wszelkie bydło, Nadto zwierzęta polne,
9. Ptactwo niebieskie i ryby morskie, Cokolwiek ciągnie szlakami mórz.
10. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!
 

Pytanie do ciebie.

Czy wiesz Ilu jest na świecie ludzi bez grzechu?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23.

Czy wiesz jaka jest należna zapłata za grzech?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 6:23.

Czy wiesz jaki jest dar łaski Bożej?
Jeśli nie wiesz przeczytaj ten sam werset.

Czy wiesz w jaki sposób łaska może być skuteczna w stosunku do ciebie?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23-25.

Co odpowiesz człowiekowi który mówi "dla chrześcijanina - hulaj dusza piekła nie ma" ?

Jeśli nie umiałbyś odpowiedzieć przeczytaj Rz 6:2-6.