• Kim są bracia.

  Kim są bracia.

  Kim są Bracia? Harold Mackay Artykuł ten po raz pierwszy opublikowano jako serię składającą się z kilku części, zatytułowaną – „Aby świat mógł poznać” – przez Echoes of Service w roku 1986. Części te były […]

  Continue Reading
 • Skosztujmy jak dobry jest Pan!

  Skosztujmy jak dobry jest Pan!

  Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; (J 5:39) powiedział Pan Jezus, praktycznie zaś zastosował to w Dz 1:20 Apostoł Piotr w stosunku do Ps 69, […]

  Continue Reading
 • Bóg wybrał nas przed założeniem świata

  Bóg wybrał nas przed założeniem świata

  Rozważanie (Efezjan 1:3-14; Rzymian 8:28-30) Efez. 1:3-14: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy […]

  Continue Reading
 • Konferencja w Tarnowie.

  W sobotę 2 września zapraszamy na konferencję do Tarnowa, której tematem będzie „Kryzys wiary, jak go przezwyciężyć”. Rozpoczęcie konferencji: sobota o godzinie 10:00 Zakończenie: sobota ok 18:00. Prosimy zgłaszać uczestnictwo do Samuela w terminie do […]

   
 • Ewangelia według Jana 1

  1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Pierwszy werset Ewangelii według Jana zaczyna się tymi samymi słowami, które rozpoczynają księgę Genesis. Zwrot „na początku” jest przepełniony wielkim Bożym […]

   
 • Kim są bracia.

  Kim są bracia.

  Kim są Bracia? Harold Mackay Artykuł ten po raz pierwszy opublikowano jako serię składającą się z kilku części, zatytułowaną – „Aby świat mógł poznać” – przez Echoes of Service w roku 1986. Części te były […]

   
 • Studium biblijne - Mark Swaim

  Studium biblijne – Mark Swaim

  Studium w języku angielskim Cz. 1 Cz. 2 Cz. 3

   
 • Przesłanie Gedeonitów

  Przesłanie Gedeonitów

  Bożą zachętę dla swojej pracy, Chrześcijanie Gedeonici znajdują w bardzo wielu miejscach Słowa Bożego, między innymi w Ew. Jana 1, w.1 i w.14, oraz Dz. Ap. 15,4. Jednakże szczególnie dobitnie przemawiają do nas słowa samego […]

   
 • Skosztujmy jak dobry jest Pan!

  Skosztujmy jak dobry jest Pan!

  Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; (J 5:39) powiedział Pan Jezus, praktycznie zaś zastosował to w Dz 1:20 Apostoł Piotr w stosunku do Ps 69, […]

   
 

Najbliższe plany

W najbliższą środę 16.08.2017 będziemy studiować księgę Apokalipsy Jana . Zapraszamy na godz. 19.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
W niedzielę 20.08.2017 zgromadzamy się o godzinie 16.00.
 

Psalm 7

1 Pieśń Dawida, którą zaśpiewał Panu z powodu Kusza z Beniamina.
2 Panie, Boże mój, u ciebie szukam schronienia, Wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i ocal mnie,
3 By któryś jak lew nie rozdarł mnie... Rozdziera, a nie ma wybawcy...
4 Panie, Boże mój! Jeśli to uczyniłem, Jeśli jest bezprawie na dłoniach moich,
5 Jeśli odpłacałem złem temu, który żyje ze mną w pokoju, I ograbiłem tego, który mnie gnębił bez powodu,
6 Niech mnie ściga i pochwyci nieprzyjaciel I wdepcze w ziemię życie moje, A cześć moją w proch obali! Sela.
7 Powstań, Panie, w gniewie swym, Podnieś się przeciwko zaciekłości gnębicieli moich. Czuwaj, Boże mój, Ty zarządziłeś sąd!
8 Rzesza ludów niech cię otoczy, A Ty siądź ponad nią na wysokości.
9 Pan sądzić będzie ludy. Mnie zaś sądź, Panie, Według sprawiedliwości mojej I według niewinności mojej.
10 Niechże skończy się zło bezbożnych! Utwierdź sprawiedliwego, Który badasz serca i nerki, Boże sprawiedliwy.
11 Tarczą moją jest Bóg, Wybawiciel tych, którzy są prawego serca.
12 Bóg jest sędzią sprawiedliwym I Bogiem karcącym każdego dnia.
13 Jeśli się nie nawróci, miecz swój naostrzy,
14 Napnie łuk swój i przygotuje go. A przygotował sobie broń śmiertelną,
15 Ognistymi czyni strzały swoje. Oto poczyna nieprawość, Jest brzemienny niedolą,
16 A rodzi kłamstwo. Wykopał dół i wydrążył go;
17 Ale sam wpadł w jamę, którą wykopał. Wróci przemoc na głowę jego,
18 A gwałt spadnie na ciemię jego. Sławić będę Pana według sprawiedliwości jego I opiewać będę imię Pana Najwyższego.
 

Pytanie do ciebie.

Czy wiesz Ilu jest na świecie ludzi bez grzechu?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23.

Czy wiesz jaka jest należna zapłata za grzech?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 6:23.

Czy wiesz jaki jest dar łaski Bożej?
Jeśli nie wiesz przeczytaj ten sam werset.

Czy wiesz w jaki sposób łaska może być skuteczna w stosunku do ciebie?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23-25.

Co odpowiesz człowiekowi który mówi "dla chrześcijanina - hulaj dusza piekła nie ma" ?

Jeśli nie umiałbyś odpowiedzieć przeczytaj Rz 6:2-6.