Zjazd w Tarnowie

Zapraszamy na konferencję w Tarnowie, która odbędzie się 1 września 2018 (sobota, możliwość zostania na niedzielną społeczność).
Temat: „Bojaźń Boża”.
Mówcy: Andrzej Kapuściński, Jonasz Małkiewicz
Koszt: Bezpłatnie.
Adres: ul. Lotnicza 13.
Zgłoszenia: bardzo prosimy dokonać zgłoszenia przyjazdu: do 26 sierpnia.
Rozpoczęcie: Sobota o godzinie 10:00,
Zakończenie: ok. godz. 18:00.

Podczas wykładów będą prowadzone zajęcia dla dzieci.
Konferencja odbędzie się w pomieszczeniach nie ogrzewanych, więc prosimy o dostosowanie ubrań do przewidywanej pogody.
Istnieje możliwość odebrania z dworca autobusowego lub kolejowego po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

Kontakt: Samuel Styczeń,
tel: 605 121 676,
e-mail: samuel.styczen@gmail.com
Adres: ul. Lotnicza 13, 33-100 Tarnów

 

Zjazd w Balinie.

Tegoroczny zjazd w Balinie odbył się w niedzielę 13 maja 2018. Tematem był list Jakuba rozdziały 1 i 2.

 

Sesja szkoły biblijnej (77)

Siedemdziesiąta szósta sesja szkoły biblijnej w Krakowie odbyła się 18 i 19 maja. Tematem była Ewangelia w/g Marka.

 

Konferencja w Chabówce

Tegoroczna konferencja w Chabówce odbyła się się w dniach 6 i 7 kwietnia, a tematem było „Powszechne Kapłaństwo”.  Przewodni werset konferencji:

„Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości”

Następną konferencję w Chabówce planujemy za rok na wiosnę, a najbliższa konferencja w naszym regionie została zaplanowana na sobotę 1.09.2018. w Tarnowie, szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Sesja szkoły biblijnej (76).

Siedemdziesiąta szósta sesja szkoły biblijnej w Krakowie odbyła się 20 i 21 kwietnia. Tematem sesji było poszukiwanie woli Bożej.

 

Sesja szkoły biblijnej (75).

Siedemdziesiąta piąta sesja szkoły biblijnej w Krakowie odbyła się 16 i 17 marca. Tematem było „Wychowanie w rodzinie”.

 

Sesja szkoły biblijnej (74).

Siedemdziesiąta czwarta sesja szkoły biblijnej w Krakowie odbyła się  16 i 17 lutego.  Tematem była bibliologia, a wykładowcą był Czesław Bassara.

Następną sesję planujemy na 16 i 17 marca, a tematem spotkania będzie wychowanie w rodzinie.

 

 
 

Najbliższe plany

W niedzielę zgromadzamy się o godzinie 15.00.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Co środę spotykamy się na studiowanie Słowa Bożego, obecnie studiujemy księgę Daniela. Zapraszamy na godzinę 19.00.
---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Psalm 9

1. Przewodnikowi chóru. Na nutę "Umieraj za syna". Psalm Dawidowy.
2. Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, Będę opowiadał wszystkim cuda twoje,
3. Będę się weselił i radował w tobie, Będę opiewał imię twoje, Najwyższy!
4. Bo cofnęli się nieprzyjaciele moi, Potknęli się i poginęli przed obliczem twoim,
5. Gdyż Ty wydałeś wyrok i sąd korzystny dla mnie, Zasiadłeś na tronie sędziego sprawiedliwego.
6. Zgromiłeś narody, zgubiłeś bezbożnych, Imię ich wymazałeś na wieki wieków.
7. Klęskę ponieśli nieprzyjaciele. Nigdy nie podniosą się z ruin... Miasta zburzyłeś, pamięć ich zaginęła...
8. Lecz Pan trwa na wieki, Ustawia na sąd tron swój.
9. Sądzić będzie świat sprawiedliwie, Bezstronnie osądzać ludy.
10. Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, Schronieniem w czasie niedoli.
11. Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają.
12. Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, Opowiadajcie pośród ludów dzieła jego!
13. Bo mściciel krwi pamiętał o nich, Nie zapomniał wołania ubogich.
14. Zmiłuj się nade mną, Panie, Spojrzyj na utrapienie moje Spowodowane przez tych, którzy mnie nienawidzą! Ty, który mnie podnosisz z bram śmierci,
15. Abym głosił wszelką chwałę twoją w bramach córki Syjonu, Radować się będę wybawieniem twoim.
16. Pogrążyły się narody w dole, który wykopały, W sieci, którą zastawiły, uwięzła noga ich.
17. Objawił się Pan, odbył sąd; W dziełach rąk swoich uwikłał się bezbożny. Sela.
18. Niech wrócą bezbożni do podziemi, Wszystkie narody, które zapominają Boga.
19. Bo nie zawsze biedak będzie zapomniany; Nadzieja ubogich nie zginie na wieki.
20. Powstań, Panie, by nie przemógł człowiek; Niech będą osądzone przed tobą narody!
21. Rzuć, Panie, postrach na nie, Niech widzą narody, że są tylko ludźmi. Sela.
 

Pytanie do ciebie.

Czy wiesz Ilu jest na świecie ludzi bez grzechu?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23.

Czy wiesz jaka jest należna zapłata za grzech?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 6:23.

Czy wiesz jaki jest dar łaski Bożej?
Jeśli nie wiesz przeczytaj ten sam werset.

Czy wiesz w jaki sposób łaska może być skuteczna w stosunku do ciebie?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23-25.

Co odpowiesz człowiekowi który mówi "dla chrześcijanina - hulaj dusza piekła nie ma" ?

Jeśli nie umiałbyś odpowiedzieć przeczytaj Rz 6:2-6.

 
 
 
 

Tu są aktualności…