Epidemia

Ograniczenia epidemiczne zostały poluzowane, w związku z tym nasze zgromadzenia zostają przywrócone.

Społeczność na żywo transmitowana będzie jak dotychczas, link: https://meet.magelands.com/TestMeeting

 

Studium Biblii dla każdego.

Cotygodniowe studium Biblii pod tytułem „Poznajemy tajemnice Biblii” odbywa się w każdą środę.

 

Zjazd w Chabówce.

Zjazd w Chabówce w dniach 3-4 kwietnia 2020. Został odwołany.

 

Sesja studium biblijnego. (85)

W sobotę 23.11.2019 odbyła się 85 sesja studium biblijnego, pierwsza z nowej edycji. Gościł nas zbór KWCh w Oświęcimiu, za co chcemy podziękować całej społeczności zboru. Tematem sesji było zbawienie.

 

Warsztaty usługiwania Słowem Bożym

Warsztaty usługiwania Słowem Bożym odbyły się 28 września.

 

Konferencja w Tarnowie

31.08.2019 odbyła się konferncja n.t. „Miłość Boża”.

Mieliśmy dobry czas społeczności, studiowania Słowa i modlitwy.

 

Sesja szkoły biblijnej (84).

Ostatnia w tym roku akademickim sesja szkoły biblijnej w Krakowie odbyła się się  18 maja. Tematem był „Dyspensacjonalizm„.

 

Konferencja w Chabówce

Tegoroczna konferencja w Chabówce odbyła się w dniach 5 i 6 kwietnia,  tematem było „Przebaczenie”.

 

Sesja szkoły biblijnej (82)

W sobotę 16 marca spotkamy się na kolejnej sesji studium biblijnego w Krakowie. Tematem studium będzie Ewangelia w/g Łukasza. Początek wykładów o 9:15. w Domu Kolejarza przy ul Św. Filipa 6. Sala otwarta będzie od 8:45.

 

Sesja szkoły biblijnej (80)

W sobotę 19.01.2019 odbyła się siedemdziesiąta dziewiąta sesja szkoły biblijnej w Krakowie. Tematem studium była osoba Boga Ojca.

 
 

Najbliższe plany

Z powodu poluzowania obostrzeń związanych ze stanem epidemii przywracamy regularne zgromadzenia w pomieszczeniu zborowym. Społeczność niedzielną transmitujemy przez internet, w tym celu należy wejść na stronę (kliknij tu), w czasie naszego zgromadzenia.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nasze zgromadzenia odbywają się przy Wielkich Schodach 1, jest to południowo zachodni narożnik rynku tarnowskiego. W niedzielę spotykamy się o godzinie 10:00, a w środę o 18:00.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Co środę, o godzinie 18:00 spotykamy się na studiowanie Słowa Bożego, obecnie studiujemy Księgę Objawienia. Zapraszamy wszystkich.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Systematyczne studium biblijne dla wszystkich pod wspólnym tematem "Poznajemy tajemnice Biblii", planujemy w każdy środowy wieczór o godzinie 18:00. Zaproszeni są wszyscy którzy chcą poznać przesłanie najbardziej fascynującego dzieła wszechczasów.
 

Psalm 13

1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.
2 Dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał? Dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną?
3 Dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, A strapienie w sercu - codziennie? Dopókiż nieprzyjaciel mój będzie wynosił się nade mnie?
4 Wejrzyj! Wysłuchaj mnie, Panie, Boże mój! Rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął snem śmierci!
5 By nie rzekł nieprzyjaciel mój: Przemogłem go! By nie radowali się wrogowie moi, gdybym się zachwiał.
6 Ja bowiem ufam łasce twojej! Niech się raduje serce moje zbawieniem twoim! Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć.
 

Pytanie do ciebie.

Czy wiesz Ilu jest na świecie ludzi bez grzechu?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23.

Czy wiesz jaka jest należna zapłata za grzech?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 6:23.

Czy wiesz jaki jest dar łaski Bożej?
Jeśli nie wiesz przeczytaj ten sam werset.

Czy wiesz w jaki sposób łaska może być skuteczna w stosunku do ciebie?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23-25.

Co odpowiesz człowiekowi który mówi "dla chrześcijanina - hulaj dusza piekła nie ma" ?

Jeśli nie umiałbyś odpowiedzieć przeczytaj dwa rozdziały listu do Rzymian Rz 6 i 7.

Ef 2: 8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
9. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

 
 
 
 

A…