Studium Biblii dla każdego.

Cotygodniowe studium Biblii pod tytułem „Poznajemy tajemnice Biblii” odbywa się w każdą środę. Studiujemy teraz temat o aniołach, także o tych upadłych. Jest to dział teologii systematycznej pod nazwą angelologia i demonologia.

Sesja Zborowej szkoły Biblijnej (24)

W sobotę 25 listopada Odbyła się 24 sesja ZSB, studiowaliśmy księgę Apokalipsy od rozdziału 12 do 17.

Punkt katechetyczny.

W sobotę 23 września obyło się pierwsze spotkanie w ramach działalności punktu katechetycznego przy naszym zborze.  Zajęcia powadzone są metodą skautingu chrześcijańskiego. Dzieci uczyły się i bawiły bardzo dobrze, czekamy na następne zajęcia.

Sesja Zborowej szkoły Biblijnej (23)

W sobotę 28 października 2023 odbyła się dwudziesta trzecia sesja Zborowej Szkoły Biblijnej, której tematem była „Księga Apokalipsy”.

Konferencja w stodole.

W sobotę 2 września 2023 odbyła się doroczna  konferencja w stodole, której tematem było „Uświęcenie”.

Chrzest

W niedzielę 28 maja 2023 odbyła się uroczystość chrztu. Poprzez akt chrztu swoją wiarę ogłosiły dwie siostry i jeden brat.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (22).

W sobotę 27 maja 2023 odbyła się ostatnia sesja Zborowej Szkoły Biblijnej w roku akademickim 2022/2023. Kolejna sesja jest planowana po wakacjach na 28 października 2023.

Konferencja w Chabówce.

W sobotę 15 lutego 2023 spotkaliśmy się w Chabówce na dorocznej konferencji w temacie: „Mąż i żona w relacjach z dziećmi”.

Sesja ZSB (21)

W sobotę 29 kwietnia 2023 odbyła się dwudziesta pierwsza sesja Zborowej Szkoły Biblijnej, której tematem była „Księga Apokalipsy”.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (20).

W sobotę 25.03.2023 odbyła się 20 sesja ZSB na której kontynuowaliśmy studiowanie kosmologii biblijnej.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (19).

W sobotę 25.02.2023 odbyła się 19 sesja ZSB w temacie kosmologii biblijnej. Poznawaliśmy Boże działanie w czasie stworzenia i przekształcaniu stworzenia po jego zaistnieniu.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (18).

W sobotę 28.01.2023 odbyła się się 18 sesja Zborowej Szkoły Biblijnej. Studiowaliśmy temat kosmologii biblijnej, poznawaliśmy biblijny przekaz o fakcie stworzenia w zderzeniu z filozofią nauki.

Najbliższe plany

Nasze zgromadzenia odbywają się przy Wielkich Schodach 1, jest to południowo zachodni narożnik rynku tarnowskiego. W niedzielę spotykamy się o godzinie 10:00, a w środę o 18:00. Społeczność niedzielną transmitujemy przez internet, w tym celu należy połączyć się z transmisją (kliknij tu), w czasie naszego zgromadzenia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co środę, o godzinie 18:00 spotykamy się na studiowanie Słowa Bożego. Studiujemy teraz księgę Izajasza.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego rozważania Słowa Bożego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolejną sesję sesję ZSB planujemy w sobotę 27.02.2024.

Dla poszukujących

Każdy kto chciałby porozmawiać o sprawach duchowych, zasięgnąć informacji o wspólnocie może przyjść do zboru w piątek o godzinie 19:00 lub umówić się telefonicznie na rozmowę pod numerem 668 046 371.

Serwis medialny.

Zbór prowadzi serwis medialny na którym można obejrzeć nagrania wideo i posłuchać nagrań dźwiękowych z konferencji, wykładów biblijnych, usług Słowem. Wiele nagrań jest niepublicznych, przeznaczonych dla wierzących i dlatego w celu oglądania ich należy założyć konto na serwisie VOD i uzyskać uprawnienia. Nagrania publiczne można oglądać bez logowania się.

 Serwis wideo: vod.ttq.pl

Ostatnio dodane

Ostatnio zostały dodane nagrania z Konferencji w Stodole zarejestrowane 2.09.2023, oraz sesje ZSB sprzed wakacji.

Nagranie usługi Słowem na studium niedzielnym 23.01.2022.

List do Rzymian 1

18 Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.
19 Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
20 Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i boskość, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,
21 Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.
22 Mienili się mądrymi, a stali się głupi.
23 I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy;
24 Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą,