Konferencja w Chabówce

Tegoroczna konferencja w Chabówce odbędzie się się w dniach 5 i 6 kwietnia, a tematem będzie „Przebaczenie”. 

Następną konferencję w Chabówce planujemy za rok na wiosnę, a najbliższa konferencja w naszym regionie została zaplanowana na sobotę 31.08.2019 w Tarnowie, szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Sesja szkoły biblijnej (81)

W sobotę 16 marca spotkamy się na kolejnej sesji studium biblijnego w Krakowie. Tematem studium będzie Ewangelia w/g Łukasza. Początek wykładów o 9:15. w Domu Kolejarza przy ul Św. Filipa 6. Sala otwarta będzie od 8:45.

 

Sesja szkoły biblijnej (80)

W sobotę 19.01.2019 odbyła się siedemdziesiąta dziewiąta sesja szkoły biblijnej w Krakowie. Tematem studium była osoba Boga Ojca.

 

Sesja szkoły biblijnej (79)

W sobotę 17.11.2018 odbyła się siedemdziesiąta dziewiąta sesja szkoły biblijnej w Krakowie. Tematem studium była księga Nehemiasza.

 

Sesja szkoły biblijnej w Krakowie. (78)

W sobotę 27.10 odbyła się 78 sesja szkoły biblijnej, tematem były księgi mądrościowe.

 

Zjazd w Tarnowie

Pierwszego września 2018 odbyła się konferencja w Tarnowie której tematem była bojaźń Boża, wykładowcami byli Andrzej Kapuściński i Jonasz Małkiewicz.

 

Zjazd w Balinie.

Tegoroczny zjazd w Balinie odbył się w niedzielę 13 maja 2018. Tematem był list Jakuba rozdziały 1 i 2.

 

Sesja szkoły biblijnej (77)

Siedemdziesiąta szósta sesja szkoły biblijnej w Krakowie odbyła się 18 i 19 maja. Tematem była Ewangelia w/g Marka.

 

Sesja szkoły biblijnej (76).

Siedemdziesiąta szósta sesja szkoły biblijnej w Krakowie odbyła się 20 i 21 kwietnia. Tematem sesji było poszukiwanie woli Bożej.

 

Sesja szkoły biblijnej (75).

Siedemdziesiąta piąta sesja szkoły biblijnej w Krakowie odbyła się 16 i 17 marca. Tematem było „Wychowanie w rodzinie”.

 
 

Najbliższe plany

Nasze zgromadzenia odbywają się w nowym miejscu przy Wielkich Schodach 1, jest to południowo wschodni narożnik rynku tarnowskiego. W niedzielę spotykamy się o godzinie 10:00, a w środę o 19:00.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Co środę spotykamy się na studiowanie Słowa Bożego, obecnie studiujemy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Zapraszamy na godzinę 19.00.
---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Psalm 10

1 Czemu o Panie, stoisz z daleka, Ukrywasz się w czasach niedoli?
2 Z powodu pychy bezbożnego trapi się ubogi. Niech uwikłają się w knowaniach, które obmyślili!
3 Bo pyszni się bezbożny zachcianką swoją, A chciwiec bluźni, znieważa Pana.
4 Bezbożny myśli w pysze swojej: Nie będzie dochodził... Nie ma Boga. Oto całe rozumowanie jego.
5 Zabiegi jego w każdym czasie udają się, Sądy twoje nie obchodzą go, Wszystkimi przeciwnikami gardzi.
6 Mówi w sercu swoim: Nie zachwieję się, Nigdy nie spotka mnie nieszczęście.
7 Przekleństwa pełne są usta jego, także fałszu i obłudy, Pod językiem jego jest krzywda i nieprawość.
8 Czatuje za węgłem zagród, Skrycie zabija niewinnego; Oczy jego wypatrują nieszczęśnika.
9 Czyha w kryjówce jak lew w gęstwinie, Czyha, aby porwać ubogiego. Porywa ubogiego, zarzucając sieć swoją.
10 Schyla się, przyczaja, I wpadają w szpony jego nieszczęśliwi.
11 Mówi w sercu swoim: Zapomniał Bóg, zakrył oblicze swoje... Nigdy nie będzie widział...
12 Powstań, Panie! Boże, podnieś rękę swoją, Nie zapominaj ubogich!
13 Dlaczego bezbożny ma urągać Bogu, Mówić w sercu swoim: Nie będziesz dochodził.
14 Ty zaś widzisz, bo patrzysz na trud i utrapienie, Aby to ująć w ręce swoje. Na tobie polega nieszczęśliwy, Tyś pomocą sierocie.
15 Złam ramię bezbożnego i złoczyńcy! Dochodź niegodziwości jego, aby jej nie było!
16 Pan jest królem na wieki wieków; Z ziemi jego znikną poganie.
17 Westchnień biedaków wysłuchujesz, Panie; Utwierdzasz ich serca, nastawiasz uważnie ucha swego,
18 Aby bronić prawa sieroty i uciśnionego, By człowiek z ziemi wzięty nie wzbudzał już postrachu.
 

Pytanie do ciebie.

Czy wiesz Ilu jest na świecie ludzi bez grzechu?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23.

Czy wiesz jaka jest należna zapłata za grzech?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 6:23.

Czy wiesz jaki jest dar łaski Bożej?
Jeśli nie wiesz przeczytaj ten sam werset.

Czy wiesz w jaki sposób łaska może być skuteczna w stosunku do ciebie?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23-25.

Co odpowiesz człowiekowi który mówi "dla chrześcijanina - hulaj dusza piekła nie ma" ?

Jeśli nie umiałbyś odpowiedzieć przeczytaj dwa rozdziały listu do Rzymian Rz 6 i 7.

Ef 2: 8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
9. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

 
 
 
 

A…