• Kim są bracia.

  Kim są bracia.

  Kim są Bracia? Harold Mackay Artykuł ten po raz pierwszy opublikowano jako serię składającą się z kilku części, zatytułowaną – „Aby świat mógł poznać” – przez Echoes of Service w roku 1986. Części te były […]

  Continue Reading
 • Skosztujmy jak dobry jest Pan!

  Skosztujmy jak dobry jest Pan!

  Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; (J 5:39) powiedział Pan Jezus, praktycznie zaś zastosował to w Dz 1:20 Apostoł Piotr w stosunku do Ps 69, […]

  Continue Reading
 • Bóg wybrał nas przed założeniem świata

  Bóg wybrał nas przed założeniem świata

  Rozważanie (Efezjan 1:3-14; Rzymian 8:28-30) Efez. 1:3-14: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy […]

  Continue Reading
 • Ewangelia według Jana 1:1

  1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Pierwszy werset Ewangelii według Jana zaczyna się tymi samymi słowami, które rozpoczynają księgę Genesis. Zwrot „na początku” jest przepełniony wielkim Bożym […]

   
 • Kim są bracia.

  Kim są bracia.

  Kim są Bracia? Harold Mackay Artykuł ten po raz pierwszy opublikowano jako serię składającą się z kilku części, zatytułowaną – „Aby świat mógł poznać” – przez Echoes of Service w roku 1986. Części te były […]

   
 • Studium biblijne - Mark Swaim

  Studium biblijne – Mark Swaim

  Studium w języku angielskim Cz. 1 Cz. 2 Cz. 3

   
 • Przesłanie Gedeonitów

  Przesłanie Gedeonitów

  Bożą zachętę dla swojej pracy, Chrześcijanie Gedeonici znajdują w bardzo wielu miejscach Słowa Bożego, między innymi w Ew. Jana 1, w.1 i w.14, oraz Dz. Ap. 15,4. Jednakże szczególnie dobitnie przemawiają do nas słowa samego […]

   
 • Skosztujmy jak dobry jest Pan!

  Skosztujmy jak dobry jest Pan!

  Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; (J 5:39) powiedział Pan Jezus, praktycznie zaś zastosował to w Dz 1:20 Apostoł Piotr w stosunku do Ps 69, […]

   
 • Bóg wybrał nas przed założeniem świata

  Bóg wybrał nas przed założeniem świata

  Rozważanie (Efezjan 1:3-14; Rzymian 8:28-30) Efez. 1:3-14: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy […]

   
 

Najbliższe plany

W najbliższą środę 21.06.2017 będziemy studiować list do Hebrajczyków rozdział 8 . Zbieramy się o godz. 19.00
AK
---------------------------------------------------------------------------------------------
W niedzielę 25.06.2017 zgromadzamy się o godzinie 16.00, tematem rozważań będą czasy końca - zagadnienia eschatologiczne, Mat 24-25. ---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Psalm 6

1. Przewodnikowi chóru, z grą na strunach, na oktawę. Psalm Dawidowy.
2. Panie, nie karć mnie w gniewie swoim I w zapalczywości swojej nie karz mnie!
3. Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest słaby; Uzdrów mnie, Panie, bo strwożyły się kości moje!
4. I dusza moja bardzo się zatrwożyła. A Ty, Panie, jak długo...?
5. Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, Zbaw mnie przez łaskę swoją!
6. Bo po śmierci nie pamięta się o tobie, A w krainie umarłych któż cię wysławiać będzie?
7. Zmęczyłem się wzdychaniem moim, Każdej nocy zraszam posłanie moje, Łzami oblewam łoże moje.
8. Zamroczyło się zgryzotą oko moje, Postarzało się z powodu wszystkich wrogów moich.
9. Odstąpcie ode mnie wszyscy czyniący nieprawość, Gdyż Pan usłyszał głos płaczu mojego.
10. Wysłuchał Pan błaganie moje, Przyjął Pan modlitwę moją.
11. Bardzo się zawstydzą i zatrwożą wszyscy wrogowie moi! Zawrócą i zawstydzą się w tej chwili!.
 

Pytanie do ciebie.

Czy wiesz Ilu jest na świecie ludzi bez grzechu?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23.

Czy wiesz jaka jest należna zapłata za grzech?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 6:23.

Czy wiesz jaki jest dar łaski Bożej?
Jeśli nie wiesz przeczytaj ten sam werset.

Czy wiesz w jaki sposób łaska może być skuteczna w stosunku do ciebie?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23-25.

Co odpowiesz człowiekowi który mówi "dla chrześcijanina - hulaj dusza piekła nie ma" ?

Jeśli nie umiałbyś odpowiedzieć przeczytaj Rz 6:2-6.