Epidemia

Z powodu ogłoszenia stanu epidemii odwołane sa wszelkie zgromadzenia zaplanowane w okresie trwania stanu epidemii, lub zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez rząd RP.

Społeczność na żywo transmitowana będzie w niedzielę w normalnym czasie zgromadzeń, link: https://meet.magelands.com/TestMeeting

 

Zjazd w Chabówce.

Zapraszamy na kolejny zjazd która odbędzie się w Chabówce w dniach 3-4 kwietnia 2020. Tematem będzie wychowanie dzieci i co Biblia – Słowo Boże mówi o dzieciach.

Adres: Chabówka 186, 34-720 Chabówka

W trakcie trwania zjazdu będzie zapewniona opieka nad dziećmi, aby rodzice mogli spokojnie wysłuchać wykładów.

Zgłoszenia prosimy kierować do brata Mikołaja Gosika tel. 785 166 745, lub na e-mail: mikolaj.gosik@gmail.com

 

Sesja studium biblijnego. (85)

W sobotę 23.11.2019 odbyła się 85 sesja studium biblijnego, pierwsza z nowej edycji. Gościł nas zbór KWCh w Oświęcimiu, za co chcemy podziękować całej społeczności zboru. Tematem sesji było zbawienie.

 

Studium Biblii dla każdego.

Cotygodniowe studium Biblii pod tytułem „Poznajemy tajemnice Biblii” odbędzie się w środę, tematem będzie „Biblia księgą wyjątkową”.

 

Warsztaty usługiwania Słowem Bożym

Warsztaty usługiwania Słowem Bożym odbyły się 28 września.

 

Konferencja w Tarnowie

31.08.2019 odbyła się konferncja n.t. „Miłość Boża”.

Mieliśmy dobry czas społeczności, studiowania Słowa i modlitwy.

 

Sesja szkoły biblijnej (84).

Ostatnia w tym roku akademickim sesja szkoły biblijnej w Krakowie odbyła się się  18 maja. Tematem był „Dyspensacjonalizm„.

 

Konferencja w Chabówce

Tegoroczna konferencja w Chabówce odbyła się w dniach 5 i 6 kwietnia,  tematem było „Przebaczenie”.

 

Sesja szkoły biblijnej (82)

W sobotę 16 marca spotkamy się na kolejnej sesji studium biblijnego w Krakowie. Tematem studium będzie Ewangelia w/g Łukasza. Początek wykładów o 9:15. w Domu Kolejarza przy ul Św. Filipa 6. Sala otwarta będzie od 8:45.

 

Sesja szkoły biblijnej (80)

W sobotę 19.01.2019 odbyła się siedemdziesiąta dziewiąta sesja szkoły biblijnej w Krakowie. Tematem studium była osoba Boga Ojca.

 
 

Najbliższe plany

UWAGA!!!
Z powodu obostrzeń związanych ze stanem epidemii odwołujemy regularne zgromadzenia w pomieszczeniu zborowym. Społeczność niedzielną przeprowadzimy przez internet, w tym celu należy wejść na stronę (kliknij tu), w czasie naszego zgromadzenia.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nasze zgromadzenia odbywają się przy Wielkich Schodach 1, jest to południowo zachodni narożnik rynku tarnowskiego. W niedzielę spotykamy się o godzinie 10:00, a w środę o 18:00.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Co środę, o godzinie 18:00 spotykamy się na studiowanie Słowa Bożego, obecnie studiujemy list apostoła Pawła do Kolosan. Zapraszamy wszystkich.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Systematyczne studium biblijne dla wszystkich pod wspólnym tematem "Poznajemy tajemnice Biblii", planujemy na środowy wieczór o godzinie 18:00. Zaproszony jest każdy kto chce poznać przesłanie najbardziej fascynującego dzieła wszechczasów.
 

Psalm 12

1 Przewodnikowi chóru. Na oktawę. Psalm Dawidowy.
2 Wybaw, Panie, gdyż zabrakło pobożnych I nie ma już wiernych wśród ludzi.
3 Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, Mówią nieszczerym sercem.
4 Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, Język mówiący przechwałki!
5 Oni mówią: Przez język nasz jesteśmy mocni, Wargi nasze są z nami: Któż panem naszym?
6 Wobec ucisku ubogich, Wobec jęku biednych Teraz powstanę, mówi Pan, Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie.
7 Słowa Pańskie są słowami czystymi, Srebrem przetopionym odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym.
8 Ty, Panie, będziesz ich strzegł! Zachowaj nas od tego rodu na wieki!
9 Bezbożni chodzą wokoło I podłość podnosi się wśród ludzi.
 

Pytanie do ciebie.

Czy wiesz Ilu jest na świecie ludzi bez grzechu?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23.

Czy wiesz jaka jest należna zapłata za grzech?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 6:23.

Czy wiesz jaki jest dar łaski Bożej?
Jeśli nie wiesz przeczytaj ten sam werset.

Czy wiesz w jaki sposób łaska może być skuteczna w stosunku do ciebie?
Jeśli nie wiesz przeczytaj Rz 3:23-25.

Co odpowiesz człowiekowi który mówi "dla chrześcijanina - hulaj dusza piekła nie ma" ?

Jeśli nie umiałbyś odpowiedzieć przeczytaj dwa rozdziały listu do Rzymian Rz 6 i 7.

Ef 2: 8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
9. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

 
 
 
 

A…