Chrzest

W niedzielę 28 maja 2023 odbyła się uroczystość chrztu. Poprzez akt chrztu swoją wiarę ogłosiły dwie siostry i jeden brat.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (22).

W sobotę 27 maja 2023 odbyła się ostatnia sesja Zborowej Szkoły Biblijnej w roku akademickim 2022/2023. Kolejna sesja jest planowana po wakacjach na 28 października 2023.

Studium Biblii dla każdego.

Cotygodniowe studium Biblii pod tytułem „Poznajemy tajemnice Biblii” odbywa się w każdą środę. Studiujemy teraz Księgę Apokalipsy.

Konferencja w Chabówce.

W sobotę 15 lutego 2023 spotkaliśmy się w Chabówce na dorocznej konferencji w temacie: „Mąż i żona w relacjach z dziećmi”.

Sesja ZSB (21)

W sobotę 29 kwietnia 2023 odbyła się dwudziesta pierwsza sesja Zborowej Szkoły Biblijnej, której tematem była „Księga Apokalipsy”.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (20).

W sobotę 25.03.2023 odbyła się 20 sesja ZSB na której kontynuowaliśmy studiowanie kosmologii biblijnej.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (19).

W sobotę 25.02.2023 odbyła się 19 sesja ZSB w temacie kosmologii biblijnej. Poznawaliśmy Boże działanie w czasie stworzenia i przekształcaniu stworzenia po jego zaistnieniu.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (18).

W sobotę 28.01.2023 odbyła się się 18 sesja Zborowej Szkoły Biblijnej. Studiowaliśmy temat kosmologii biblijnej, poznawaliśmy biblijny przekaz o fakcie stworzenia w zderzeniu z filozofią nauki.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (17).

W sobotę 26.11.2022 odbyła się się 17 sesja Zborowej Szkoły Biblijnej. Dokończylismy studiowanie Księgi Daniela i rozpoczęliśmy studiowanie Bożego stworzenia.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (16).

W sobotę 29.10.2022 odbyła się się 16 sesja Zborowej Szkoły Biblijnej. Tematem była „Księga Daniela” rozdziały od 7 do 12.

Konferencja w stodole 2022

W sobotę 3 września 2022 odbyła się doroczna „Konferencja w stodole”.  Poznawaliśmy służbę i osobę Jana Chrzciciela, ostatniego proroka starego testamentu.

Sesja Zborowej Szkoły Biblijnej (15).

W sobotę 28 maja 2022 odbyła się, ostatnia w tym roku akademickim, sesja zborowej szkoły biblijnej, której tematem była Księga Daniela. Przestudiowaliśmy sześć rozdziałów, następną część planujemy na październik 2022.

Najbliższe plany

Nasze zgromadzenia odbywają się przy Wielkich Schodach 1, jest to południowo zachodni narożnik rynku tarnowskiego. W niedzielę spotykamy się o godzinie 10:00, a w środę o 18:00. Społeczność niedzielną transmitujemy przez internet, w tym celu należy połączyć się z transmisją (kliknij tu), w czasie naszego zgromadzenia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co środę, o godzinie 18:00 spotykamy się na studiowanie Słowa Bożego. Studiujemy teraz Księgę Apokalipsy.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego rozważania Słowa Bożego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Już wkrótce ogłosimy szczegóły działalności punktu katechetycznego w naszym zborze, prosimy wszystkich wierzących o modlitwę w tej sprawie.

Dla poszukujących

Każy kto chciałby porozmawiać o sprawach duchowych, zasięgnąć informacji o wspólnocie może przyjść do zboru w piątek o godzinie 18:30 lub umówić się telefonicznie na rozmowę pod numerem 668 046 371.

Ostatnio dodane

Nagranie usługi Słowem na studium niedzielnym 23.01.2022.

List do Rzymian 1

18 Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.

19 Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.

20 Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i boskość, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,

21 Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.

22 Mienili się mądrymi, a stali się głupi.

23 I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy;

24 Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą,

 

 

A…