Szkoły biblijne funkcjonujące w społecznościach zborów braterskich:

Zborowa Szkoła Biblijna

BEREA – Chrześcijański Ośrodek Edukacyjny