Dyskusja z forum na temat istoty służby starszych – O Zborze Bożym.