Konferencja odbyła się w Tarnowie dnia 3.09.2022, tematem był „Jan Chrzciciel”.
Wszystkie części są dostępne po zarejestrowaniu się na platformie vod.ttq.pl.

Jan Chrzciciel – ostatni prorok Starego Testamentu, część pierwsza.
========================================================================================================
Część siódma – dokończenie tematu chrztu Jana i dyskusja.
========================================================================================================